Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Z uwagi na pogarszającą się sytuacją gospodarczą, która spowodowała gwałtowny zrost cen żywności i nośników energii oraz niestabilną sytuację polityczną i niepokoje społeczne Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca szczególną ostrożność osobom przebywającym na Sri Lance.

Kilka miesięcy kryzysu gospodarczego i niepokojów politycznych na Sri Lance spowodowało, że wiele linii lotniczych zawiesiło do odwołania loty do stolicy kraju. Przed podróżą zaleca się zapoznanie z warunkami podróży oraz prawami pasażerów w sytuacji kiedy lot zostanie opóźniony lub odwołany. Problem niedoboru benzyny może również wpłynąć na trudności w transporcie lądowym.

W północnych i wschodnich prowincjach kraju należy przestrzegać zakazu wchodzenia na tereny oznakowane jako zaminowane (akcja rozminowywania po zakończonej w 2009 r. wojnie domowej nadal trwa). W 2019 r. miały miejsce poważne ataki o charakterze terrorystycznym.

Do najczęstszych przestępstw dotykających turystów należą oszustwa z wykorzystaniem kart bankowych. Zaleca się korzystanie z kart wyłącznie w bezpiecznych i pewnych punktach obsługi klientów.

Sri Lanka leży w strefie zagrożonej cyklonami tropikalnymi. Informacje i porady jak zachować się w razie kryzysu są dostępne na poniższej stronie.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

źródło: https://www.gov.pl/web/indie/sri-lanka-idp