Informacje wizowe

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy NIE
  • Dowód osobisty NIE
  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport powinien być ważny przez minimum 6 miesięcy od daty wjazdu na Sri Lankę.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Wszyscy podróżujący na Sri Lankę zobowiązani są do wypełnienia wniosku w systemie elektronicznej autoryzacji wjazdu – Electronic Travel Authorization (ETA). Formularz dostępny jest na stronie: http://www.eta.gov.lk/slvisa/. Po przylocie należy okazać urzędnikowi imigracyjnemu paszport oraz kopię potwierdzenia zgody na wjazd (ETA).

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Osoby przylatujące na Sri Lankę posiadający ważną zgodę na wjazd (ETA) powinni spełnić następujące wymagania:

  • potwierdzony bilet powrotny.
  • wystarczające środki na pokrycie wydatków w trakcie pobytu (30USD/dzień)
  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią. Dokument powinien być przygotowany w języku angielskim i poświadczony przez notariusza.

źródłó: https://www.gov.pl/web/indie/sri-lanka-idp