Zagrożone żółwie oznakowane jako „suszone owoce morza”

Służby celne Sri Lanki przejęły 206 okazów żywych żółwi gwiaździstych, które są wymienione jako gatunki zagrożone, które były przemycane do Kuala Lumpur w Malezji.

Urzędnikom udało się przechwycić sześć pudeł oznaczonych jako „suszone owoce morza”, w które zapakowano żywe żółwie i wepchnięto je do płóciennych worków.
Według doniesień jest to największa konfiskata od połowy 2015 r.

Urzędnicy celni zwrócili uwagę, że żółwie gwiezdne ze Sri Lanki to ten sam gatunek (Geochelone elegans), co ten występujący w Indiach i Pakistanie, ale mają one specyficzną tożsamość geograficzną.

„Jest to jeden z najpiękniejszych gatunków żółwi lądowych na świecie i z tego samego powodu był bardzo poszukiwany w nielegalnym handlu zwierzętami domowymi, zwłaszcza w krajach Azji Południowo-Wschodniej” – dodali.

Gatunek jest zagrożony wyginięciem i wpisany na Czerwoną Listę gatunków Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), a także w załączniku I do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *